زندگانی نادر شاه

پسر شمشیر

وضعیت:
قیمت: 20,000 تومان

نام کتاب:زندگانی نادر شاه

نویسنده:نور الله لارودی

تعدادصفحات:317ص

در این کتاب شاهکار های تاریخی و جنگی این شاهنشاه بزرگ و کشور گشایی تاجبخش را که به گواهی تاریخ پر کارتر و بی باک ترین سرداران نامی جهان بوده و 30 سال از عمر خود را در سواری ،راه پیمایی جنگی،اردوکشی،محاصره دژهای نظامی و شهر ها و جنگ و کشور گشایی بسر برده.

برچسب ها
تاریخی,