ترس چیست و راه چاره کدام است

100نکته کاربردی

وضعیت:
قیمت: 3,000 تومان

نام کتاب:ترس چیست و راه چاره کدام است

نویسنده:منیژه پلنگ پوش

تعداد صفحه:56

ترس واقعی آن است که طبیعی به نظر می رسد و موجب بقای حیات آدمی است و به منزله ی سپر دفاعی است که غالبا با چاره جویی برای دفع خطر،یا گریز از آن توام است.ترس غیر طبیعی وبیمارگونه هماره غیرعادی و غیر منطقی است که باید درمان شود.

برچسب ها
خود شناسی,