والدین زمینی فرزندان آسمانی

راهنمای رشداخلاقی در کودکان و نوجوانان با رویکرد روانشناسی اسلامی

وضعیت:
قیمت: 5,500 تومان

پدر و مادر اولین و آشناترین چهره هایی هستند که کودک با آنها برخورد میکند. به تدریج به موقعیت حساس پدر ومادر و نیاز شدید خود به آنان پی می برد و متقابلابه آنان علاقه مند می گردد و به همین جهت والدین خود را بهترین و خیرخواه ترین و با نفوذترین اشخاصی می داند که میتواند آنان را سر مشق یا الگوی زندگی قرار دهد و از رفتارشان پیروی نماید.

برچسب ها
تربیت فرزندان,