آیین زندگی

وضعیت:
قیمت: 15,000 تومان

نام کتاب:آیین زندگی

مولف:دیل کارنگی/ترجمه سوزان خدیو

ناشر:انتشارات سپهر ادب

مشخصات ظاهری:288ص:رقعی

به گفته فیلسوف فرانسوی«علم مجموعه ای از دستور العمل هاست که موفقیت به همراه داشته باشد » این کتاب هم مجموع دستور العمل هاییست که آنهایی که آنرا بکار بسته اند همگی موفق بوده اند. اگر به اندازه کافی بدانید برای زندگی کامل کفایت می کند. همه ی ما از اصول پیروزی بر نگرانی و از بین بردن آن اطلاع داریم. مشکل ما نادانی نیست فقط ما کار را شروع نمی کنیم  هدف این کتاب این ارائه حقایق گذشته است تا ما به خود آئیم وبرای عملی کردن ایده خود اقدام کنیم.


برچسب ها
نگرانی,