ارزش های زندگی و رویای سرنوشت

ارزش ها

وضعیت:
قیمت: 7,000 تومان

نام کتاب: ارزش های زندگی و رویای سرنوشت

مولف: آنتونی رابینز 

مشخصات ظاهری:176صفحه رقعی

هر روز حوادث بیشماری ما را بمباران می کنند، و اکثر ما هرگز تشخیص نمی دهیم که خودمان یک فلسفه شخصی داریم، واین فلسفه آن قدر ضعیف است که نمی تواند ارزیابی ما از مفاهیم را هدایت کند. در اینجا قصد دارم به شما کمک کنم تا کنترل مستقیم"سیستم های مهارتی ارزیابی"تان را در دست داشته باشید-نیرویی که احساس و کارهایتان را در هر لحظه از زندگی تان کنترل می کند.برچسب ها
ارزش های زندگی,