راز سرنوشت و مسیر خوشبختی

راهکار های رسیدن به اعتماد به نفس وذهن برتر

وضعیت:
قیمت: 5,000 تومان

نام کتاب:راز سرنوشت و مسیر خوشبختی

نویسنده:جیمز آلن:مترجم مونا شهاب

مشخصات ظاهری:152ص

رهبران موفق دریافته اند تحولات از آنجایی آغاز میشود که انسان به چیزی که جلوی چشم همگان است می نگرد،اما به آن با دید دیگری نگاه می کند.شما به وسیله این کتاب میتوانید به این دید دست یابید و دنیا را با دید بهتری بنگرید.هیچ کس با انجام امور عادی به موفقیت های بزرگ دست پیدا نمی کند.اگر انسان کارهای شگفت آور و فراتر از نیاز روزمره اش انجام دهد،متمایز و شاخص می گردد.


برچسب ها
تفکر مثبت,