250 راه برای گفتن نه!

تجربیات هوشمندانه برای داشتن یک زندگی ارام

وضعیت:
قیمت: 12,000 تومان

نام کتاب:250 راه برای گفتن نه!

نویسنده:سوزان نیومن

مترجم:سمانه فلاح

مشخصات ظاهری:240ص.:مصور

هدف اصلی این کتاب آن است که کمکی کرده باشد برای همه کسانی که با گفتن بله خود را درگیر کا رهایی می کنند که هیچ تمایلی به انجام آن ندارند. تکنیک هایی که شما در این کتاب فرا میگیرید اعتماد به نفس شما را به صورت معجزه آسایی بالا برده و به شما فرصت بیشتری برای تصمیم گیری می دهد. افرادی که مدام پاسخ های مثبت می دهند در واقع بی اراده،ضعیف و ناتوان  هستند که در نتیجه ، زندگی غمناکی داشته و با عث ازار خود می شوند.این افراد هیچ لذتی از زندگی نبرده وبرای دیگران زندگی می کنند. شما با مطالعه این کتاب بی نظیر،می توانید از سوء استفاده دیگران جلو گیری کنید.


برچسب ها
موفقیت,